LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Al llarg de la nostra experiència hem comprovat que hi ha una sèrie d’actituds fonamentals per aprendre un idioma:

1. Fixa’t objectius concrets. Un pla de fites prefixades t’ajudarà a aprofitar al màxim els teus esforços.

2. S’ha de procurar un ambient relaxat. I és per això que posem l’accent principalment en formar grups de persones amb afinitats comunes, d’un mateix nivell i necessitats, al que puguem integrar-nos en un marc de respecte mutu i de confiança. Així evitarem la típica por al ridícul. Ningú absolutament ningú fa el ridícul quan aprèn.

3. Autoconvèncer que no existeixen persones “negades” per als idiomes, com tampoc hi ha una ciència infusa que privilegia a uns i acovardeix a uns altres.

4. Comença a parlar des del primer dia. No esperar el moment màgic en què “ens deixarem anar”. Ningú espera una dicció o una gramàtica perfecta de qui està començant.

5. Aprendre dels errors propis i aliens. No hi ha un altre sistema. Aprenem a parlar equivocant-nos, sent corregits, incorporant mentalment la correcció i repetint verbalment la frase o paraula recentment apresa. El que no comet errors no “aprèn perquè ja “sap”.

6. No facis el turista. Acudeix a classe amb bolígrafs, bloc de notes, diccionari,.. I no prenguis notes en fulls solts. Saber utilitzar el diccionari és és més important del que la gent pensa, perllonga l’ajuda del professor fora de les hores lectives

7. Actitud receptiva. Et farà buscar fonts d’aprenentatge addicionals. Si pots veure una pel·lícula en versió original procura prescindir dels subtítols; et serà més costós al principi però aviat entraràs en una experiència nova. Tracta de desxifrar la lletra de les cançons, fulleja revistes i diaris estrangers. ENCARA QUE NO ENTENGUIS NI EL 50% DEL CONTINGUT.

8. No infravaloris la utilitat dels deures que procuraràs fer, lliurar i rebre corregits.El temps que dediquis a l’estudi personal et rendirà tant com l’hora de classe

9. No et desanimis. Aprendre requereix temps per assimilar coneixements passius (llegir i escoltar) que captem en diferents contextos amb diferents “parlants” i temps per “assajar” activament el que sabem (Parlar i escriure).

10. Utilitza tots els teus recursos humans: la memòria, la imaginació, l’associació de conceptes. Així multiplicaràs el teu vocabulari.